BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
Teşkilat Birimi Başkanlığı

Görev Tanımı;

Derneğin ulusal ve uluslararası  teşkilatlanıp organizasyonların yapılmasından,

Derneğin Bölge, il ve ilçe teşkilat temsilciliklerinin kurulması ile ilgili ön çalışmaları yaparak yönetim kurulunun onayına sunulmasından,

Teşkilatların çalışmalarını takip ederek alınan kararların uygulanmasını sağlamasından,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahiptir.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org